اخبار
معرفی حوزه ریاست
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
خدمات دانشکده
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
آرشیو
اطلاعیه ها
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
۱۳ آذر
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی فیزیک
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
۱۳ آذر
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی تجزیه
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۲۰ آبان
رئیس پژوهشکده شیمی سبز منصوب شد
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷
۷ مهر
آزمایشگاه
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
۱۷ شهریور
ارتباط با رئیس
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
۹ خرداد
لیست مجلات رتبه بندی شده
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۸ اردیبهشت
Campus
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۷ اردیبهشت
Libraries
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
۲۸ آذر
University opening new portal system
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
جلسه سمینار دکتری، دانشکده شیمی، خانم شیما شاه حسینی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشکده شیمی،خانم زهرا ولیمحمدی
اطلاعات بیشتر
جلسه سمینار مجازی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی،آقای هاشم حیدری
اطلاعات بیشتر
جلسه سمینار مجازی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی، آقای سید یونس موسوی
اطلاعات بیشتر
جلسه سمینار مجازی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی، خانم رضوان قربانی
اطلاعات بیشتر
جلسه مجازی سمینار کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، خانم شیوا اسلامی
اطلاعات بیشتر
جلسه های سمینار
اطلاعات بیشتر
جلسه های دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد
اطلاعات بیشتر
آرشیو
رویدادها
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۱ اردیبهشت
ساماندهی پسماند شهر کرج
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۰ اردیبهشت
آوای موسیقی پروتئین ها
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۰ اردیبهشت
سمینار دکتر پیتر بایر برگزار شد
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۴ اردیبهشت
سخنرانی پروفسور Petr Beier
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
۲۸ فروردین
تقدیر از اساتید بازنشسته دانشکده شیمی
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
۲۶ اسفند
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
۱۳ تیر
گفتگو با دکتر مشهدی زاده
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
۹ خرداد
لیست مجلات رتبه بندی شده
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱