کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | 
                                                                          اسامی پرسنل دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت محل خدمت رزومه و اطلاعات تماس
1 علیرضا محمدی مسئول دفتر دانشکده شیمی پردیس کرج 2333
2 مهدی توانگر کارشناس مسئول امورعمومی پردیس کرج 2333
3 فرشته یونسیان کارشناس مسئول آموزش تهران 4431
4 رضوان نیکچه فراهانی کارشناس آموزشی و پژوهشی تهران 4431
5 فریبا رشتیانی کارشناس مسئول آموزش پردیس کرج 2764
6 فهیمه اشرفی کارشناس مسئول آموزش پردیس کرج 2733
7 رضا جعفری کارشناس مسئول آزمایشگاه پردیس کرج 2750
8 سمیه پورصادقی کارشناس مسئول آزمایشگاه پردیس کرج 2315
9 رقیه صادقی کارشناس مسئول آزمایشگاه پردیس کرج 2564
10 نکیسا نبی زاده حقیقی کارشناس مسئول آزمایشگاه پردیس کرج 2638
11 سید حسن وارسته کارشناس رایانه پردیس کرج 2408
12 علی لازمی کارشناس آزمایشگاه پردیس کرج 2616
13 فاطمه رسولی کارشناس آزمایشگاه پردیس کرج 2316
14 مزگان رمضانی کارشناس مسئول و عامل مالی پردیس تهران و کرج 2355
15 حسنعلی نیکبین کارپرداز پردیس تهران و کرج 2355

  
                                                                          اسامی پرسنل بازنشسته دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت محل خدمت رزومه و اطلاعات تماس
1  خانم مهنازصمدیان مسئول دفتر دانشکده شیمی پردیس کرج 2333
2 آقای میرسعیدی مسئول دفتر دانشکده شیمی تهران 2333
5 آقای علی فرحزادی کارشناس آزمایشگاه تهران 2750
6 آقای ندافی کارگاه شیشه گری تهران 2315
7 آقای موسوی انبار شیمی تهران 2564
8 آقای علی اسماعیلی ایوانکی کمک تکنسین آزمایشگاه تهران 2638
9 آقای اسلام محمد زاده تکنسین آزمایشگاه تهران 2408
10 آقای فرقانی تکنسین آزمایشگاه تهران 2764
11 مرحوم مهدوی شاد کمک تکنسین آزمایشگاه تهران 2733
12 خانم عظیمی تکنسین آزمایشگاه تهران 2355
13 آقای عیسی زاده تکنسین آزمایشگاه تهران 2355
14 آقای جعفری کمک تکنسین آزمایشگاه تهران 2315
15 آقای حسین رضایی انیس کمک تکنسین آزمایشگاه پردیس کرج 2637
16 آقای حمید پناهی تکنسین آزمایشگاه پردیس کرج 2316
17 مصطفی عزیزی تکنسین آزمایشگاه پردیس کرج 2638
18 مردعلی رضایی کمک تکنسین آزمایشگاه پردیس کرج 2315

 
دفعات مشاهده: 14925 بار   |   دفعات چاپ: 981 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر