ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
دکتر ویدا تفکری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
102
بهرام تقی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
103
دکتر علی تک روستا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
104
دکتر مهدی تلخاب لو
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
105
دکتر محسن تنانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
106
دکتر محمد قاسم تنگستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
107
دکتر حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
108
سعید توسلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
109
سیدمحمد توکلی صبور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
110
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
111
خانم زهرا توکلی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
112
دکتر فاطمه سادات تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
113
دکتر مرتضی تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
114
دکتر محمدباقر تیموری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
115
پروفسور سیمین تـولائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
116
مجتبی جاودان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
117
دکتر یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
118
جمشید جعفرپور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
119
دکتر راحله جعفری جزه
موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب
مؤسسه ریاضیات
120
مسعود جعفری جزه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
121
دکتر سعید جعفری نیا
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
122
دکتر محمد علی جعفری
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
123
دکتر حمید جلالیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
124
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
125
دکتر هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
126
سیدهدایت جلیلی سنزیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
127
دکتر ابوذر جمال نیا
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
128
دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
129
علیرضـا جمالی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
130
دکتر پریسا جنوبی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
131
دکتر روزبه جوادکلباسی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
132
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
133
فاطمـه جواهـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
134
دکتر مریم جهانگیری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
135
جعفر جـهان پناه
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
136
سید کاظم چاوشی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
137
اسماعیل چنگیزی اردهائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
138
محمد حاتمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
139
دکتر محسن حاجی بیگی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
140
غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
141
دکتر کمال حاجی شریفی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
142
مهدی حاجی محمدی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
143
دکتر رضا حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
144
دکتر عـزیزاله حبیبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
145
آقای هادی حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
146
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
147
زهرابیگم حجـازی زاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
148
دکتر ملیحه حدادنژاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
149
دکتر علیرضا حریفی مود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
150
حمیدرضا حسن آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی