دانشکده شیمی

آقای دکتر علیرضا حریفی
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکHarifikhu.ac.ir
شماره تلفن۰۲۶۳۴۵۵۱۰۲۳ - ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
رشته تحصیلیشیمی فیزیک
پست سازمانیریاست دانشکده شیمی
محل خدمتتهران و کرج
نشانی محل کاردانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی
نشانی صفحه شخصیhttps://scholar.google.com/citations?user=WbkufocAAAAJ&hl=en
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۱۹

[ برگشت به فهرست افراد ]