دانشکده شیمی

معاونت پژوهشی
آقای دکتر وحید وطن پور سرقین
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکvahidvatanpourkhu.ac.ir
شماره تلفن02634530832 - 02634579600
رشته تحصیلیشیمی کاربردی
پست سازمانیمعاون پژوهشی دانشکده شیمی
محل خدمتتهران و کرج
نشانی محل کاردانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی
نشانی صفحه شخصیhttps://scholar.google.com/citations?user=qiw5DnIAAAAJ&hl=en
آخرین بروزرسانی1401/8/22

[ برگشت به فهرست افراد ]