دانشکده شیمی

معاونت پژوهشی
آقای دکتر وحید وطن پور
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکvahidvatanpourkhu.ac.ir
شماره تلفن02634551023 - 02634579600
شماره داخلی2343
رشته تحصیلیشیمی کاربردی
پست سازمانیمعاون پژوهشی دانشکده شیمی
محل خدمتتهران و کرج
نشانی محل کاردانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی
نشانی صفحه شخصیhttps://scholar.google.com/citations?user=SesBdxMAAAAJ&hl=fa
آخرین بروزرسانی1397/3/27

[ برگشت به فهرست افراد ]