اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 

دفعات مشاهده: 14939 بار   |   دفعات چاپ: 877 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
    

    
 

دفعات مشاهده: 17323 بار   |   دفعات چاپ: 963 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی فیزیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
    

    


 

 

دفعات مشاهده: 17224 بار   |   دفعات چاپ: 725 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی تجزیه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 

دفعات مشاهده: 17646 بار   |   دفعات چاپ: 906 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 


    

    

     

دفعات مشاهده: 19526 بار   |   دفعات چاپ: 1152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر