نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههاي آموزشي

 

 

معرفی گروههای آموزشی

در حال حاضر دانشکده شیمی دربخش کارشناسی در گروههای شیمی محض، شیمی کاربردی و در بخش کارشناسی ارشد در گروههای شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک و کاربردی و در مقطع دکتری تخصصی در گرایشهای شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می دهد.