نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي حوزه رياست

 

معرفی حوزه ریاست دانشکده شیمی
 
 
آقای دکتر محمد کاظم رفوئی رئیس دانشکده
 
آقای دکتر غلامرضا اسلام پور کرهرود معاون پژوهشی دانشکده
 
 
آقای دکتر مجید ماستری فراهانی معاون آموزشی دانشکده
 
خانم دکتر کتایون مرجانی مدیرگروه شیمی کاربردی
 
آقای دکتر محمد باقر تیموری مدیرگروه شیمی محض