نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي امكانات دانشكده شيمي/ كارشناسي ارشد

معرفی آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی

دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم یک از بزرگترین و مجهزترین مجموعه های آزمایشگاهی و کارگاهی را در بین دانشگاههای ایران داراست. آزمايشگاههاي مقطع كارشناسي در پرديس كرج و مقطع تحصيلات تكميلي در تهران و پرديس داير مي باشد.

 

 

بخش تحصیلات تکمیلي در تهران:

- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی I و II

- آزمایشگاه شیمی معدنی

- آزمایشگاه شیمی فیزیک

- آزمایشگاه تحقیقاتی  شیمی تجزیه I و II

- مرکز کامپیوتر برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

بخش تحصیلات تکمیلي درپردیس کرج:

- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی I و II

- آزمایشگاه شیمی معدنی

- آزمایشگاه شیمی فیزیک

- آزمایشگاه تحقیقاتی  شیمی تجزیه I و II

- مرکز کامپیوتر برای دانشجویان شیمی فیزیک