نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي امكانات دانشكده شيمي/كارشناسي

معرفی آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی

دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم یک از بزرگترین و مجهزترین مجموعه های آزمایشگاهی و کارگاهی را در بین دانشگاههای ایران داراست. آزمايشگاههاي مقطع كارشناسي در پرديس كرج و مقطع تحصيلات تكميلي در تهران و پرديس داير مي باشد.

بخش کارشناسی:

- آزمایشگاه شیمی عمومی

- آزمایشگاه شیمی آلی  Iو II

- آزمایشگاه شیمی معدنی

- آزمایشگاه شیمی فیزیک

- آزمایشگاه شیمی تجزیه  Iو II

- آزمایشگاه شیمی جداسازی

- آزمایشگاه صنعنی

- آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

-  آزمایشگاه تصفیه آب

- آزمایشگاه NMR

- کارگاه شیشه گری