اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 26 نتیجه
از 1
 
غلامرضا اسلام پوركرهرود

غلامرضا اسلام پوركرهرود 

استاد
شماره تماس: 02188848949
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمجید اقوامی

سیدمجید اقوامی 

مربی
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسداله بیرقی

اسداله بیرقی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی بهزادی

هادی بهزادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد باقر تیموری

محمد باقر تیموری 

دانشیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روزبه جواد کلباسی

روزبه جواد کلباسی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: 33
پست الکترونیکی: 
محسن حاجی بیگی

محسن حاجی بیگی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی حاجی محمدی

مهدی حاجی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزیزاله حبیبی

عزیزاله حبیبی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا حریفی مود

علیرضا حریفی مود 

استادیار
شماره تماس: 98-26-34579600 داخلی 2732
اتاق: رئیس دانشکده
پست الکترونیکی: 
مرضیه دادخواه آسمان

مرضیه دادخواه آسمان 

استادیار
شماره تماس: 34579600-026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدكاظم رفوئی

محمدكاظم رفوئی 

استاد
شماره تماس: 88848946-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شیدائی

محسن شیدائی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس شكروی

عباس شكروی 

استاد
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید صالح زاده

حمید صالح زاده 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم ضیایی حلیمه جانی

عظیم ضیایی حلیمه جانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد قائمی

مهرداد قائمی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قریبی

رضا قریبی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وانیك قلی پور

وانیك قلی پور 

دانشیار
شماره تماس: 34579600-026
اتاق: 9
پست الکترونیکی: 
محمود کمالی

محمود کمالی 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید ماستری فراهانی

مجید ماستری فراهانی 

دانشیار
شماره تماس: +98-263-4551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم محمدی کیش

مریم محمدی کیش 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین مشهدیزاده اردكانی

محمدحسین مشهدیزاده اردكانی 

استاد
شماره تماس: 021-88848949
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رودابه سادات مؤذنی پوراصیل

رودابه سادات مؤذنی پوراصیل 

استادیار
شماره تماس: 4551023-0263
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
سمیه نوروزبهاری

سمیه نوروزبهاری 

استادیار
شماره تماس: 34579600-026
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید وطن پور سرقین

وحید وطن پور سرقین 

استادیار
شماره تماس: 02634551023
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 26 نتیجه
از 1